All for Joomla All for Webmasters
 
Tel: +40 248 281 550

Informare publica Gic Nosag Metal

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu, aferent trimestrului II-2019.

Societatea Gic Nosag Metal S.R.L., cu sediul in com. Bradu, str. Drum 23, nr 11, jud. Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/1905/2004, CUI RO 16939009, reprezentata prin director general, Ungureanu Marius Bogdan, avand ca domeniul de activitate fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor, cod CAEN 2550, are implementat/certificat :Sistem de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2015 si Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008.

Societatea Gic Nosag Metal S.R.L, detinatoare a Notificarii pentru punerea in functiune nr. 28/16.07.2018 a investitiei : Sistem de alimentare cu apa si evacuare ape uzate la ,, Fabrica de produse metalice obtinute prin deformare plastica", emisa de Administratia Nationala ,,Apele Romane", Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, pentru amplasamentul din com. Bradu, str Drum 23, nr 11, jud Arges, valabila pana la data de 20.07.2021 si al Autorizatiei de mediu nr. 367, revizuita in data de 11.05.2018, emisa de A.P.M. Arges pentru activitatile :,,Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor-cod CAEN 2550, operatiuni de mecanica generala-cod CAEN 2562, fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule-cod CAEN 2932", valabila pana la data de 17.09.2023, fara program de conformare, pune la dispozitia publicului urmatoarele informatii privind mediul si factorii de mediu:

- unitatea a intretinut in permanenta curatenia, a organizat colectarea selectiva a deseurilor.

-a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase).

In perioada 01.04.2019 ÷30.06.2019, unitatea a realizat monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei pluviale si menajere, conform conditiilor impuse in Autorizatia de mediu nr. 367, revizuita in data de 11.05.2018, emisa de A.P.M. Arges si Notificarii pentru punerea in functiune nr. 28/16.07.2018 a investitiei : Sistem de alimentare cu apa si evacuare ape uzate la ,, Fabrica de produse metalice obtinute prin deformare plastica", emisa de Administratia Nationala ,,Apele Romane", Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, pentru amplasamentul din com. Bradu, str Drum 23, nr 11, jud Arges, valabila pana la data de 20.07.2021.

In perioada 01.04.2019 ÷30.06.2019, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu.

Cerintele si conditiile impuse in autorizatia de mediu privind monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011-privind regimul deseurilor si H.G. nr. 856/2001-privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Top