All for Joomla All for Webmasters
 
Tel: +40 248 281 550

Informare publica GIC&GJM

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent trimestrului IV-2017.

S.C. GIC&GJM AUTOMOTIVE HARNESSES SRL , cu sediul in Pitesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 113 (HALA PRODUCTIE TERMOFORMATE C106), jud. Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/125/2006, avand CUI RO 18323497, reprezentata prin Director General - ing. State Ion, avand ca domeniul de activitate Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule-2931, are implementat/certificat un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015.

La punctul de de lucru ale S.C. GIC&GJM AUTOMOTIVE HARNESSES SRL, desfasurarea activitatii se face in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru sediul din Pitesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 113 (HALA PRODUCTIE TERMOFORMATE C106), jud, Arges, care este si punct de lucru, societatea detine Autorizatia de Mediu nr. 21 din 08.02.2010 completata cu Decizia nr: 385/30.05.2017, emisa pentru producerea si comercializarea de echipamente (cablaje) electrice pentru autoturisme cod CAEN 2931 si Autorizatia nr. 7062/ 2016 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Pitesti

Conform conditiilor impuse prin autorizatia de mediu mai sus prezentata, S.C. GIC&GJM AUTOMOTIVE HARNESSES SRL a efectuat următoarele demersuri:

- a întretinut în permanentă curătenia, a organizat colectarea selectivă a deseurilor;

- a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase);

- a transmis anual, la Agentia pentru protectia mediului, raportul privind gestionarea deseurilor;

- monitorizeaza parametrii de mediu in conformitate cu autorizatiile de mediu;

 

În perioada 01.01.2017 - 01.12.2017, din activitatea S.C. GIC&GJM AUTOMOTIVE HARNESSES SRL, nu au rezultat consecinte negative asupra mediului.

Top