All for Joomla All for Webmasters
 
Tel: +40 248 281 550

Informare publica Subansamble Auto

Societatea Subansamble Auto SA, cu sediul in Pitesti, str. George Cosbuc nr. 59, jud, Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/124/1991, avand CUI RO 128701, reprezentata prin Director General - ec. Badea Silviu, avand ca domeniul de activitate dezvoltarea, productia si asamblarea de repere injectate din mase plastice, spume poliuretanice, termoformate, termosuflate si sudate pentru industria auto, va aducem la cunostinta raportul trimestrului II 2019 cu privire la impactul asupra mediului a activitatilor desfasurate.

Societatea are implementat/certificat la toate punctele de lucru un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2015 si un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 (tranzitie catre ISO 45001:2018).

La toate punctele de lucru ale Subansamble Auto SA se desfasoara activitati in conformitate cu legislatia in vigoare:
Pentru sediul din str. George Cosbuc nr. 59, Pitesti, jud, Arges, societatea detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 4 din 27.06.2019 valabila pe toata perioada in care se obtine viza anuala conform art I pct.1 din OUG 75/2018, emisa pentru activitatea de „ Producerea compusilor chimici organizi, cum sunt: h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza) – Anexa 1 pct. 4.1. h)”, Autorizatia nr. 7311/ 2016 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Pitesti si Autorizatia nr. 8506/2018 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Pitesti

Pentru punctul de lucru din Str. Depozitelor nr 59H, Pitești, Argeș, detine Autorizaţia de Mediu nr. 72/28.06.2019 valabila pe toata perioada in care se obtine viza anuala conform art I pct.1 din OUG 75/2018, emisa pentru activitatea de fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule cod CAEN 2932 si Autorizatia nr. 6941/2016 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate prin instalatii proprii de epurare.

Conform condițiilor impuse prin autorizațiile mai sus prezentate, societatea Subansamble Auto efectueaza următoarele demersuri:
- întreține în permanență curățenia si organizeaza colectarea selectivă a deșeurilor;
- depoziteaza temporar deseurile periculoase si nepericuloase generate din activitatea desfasurata in spatii special amenajate si le valorifica/ elimina in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu operatori economici autorizati pentru preluarea deseurilor;
- monitorizeaza parametrii de mediu in conformitate cu autorizatiile de mai sus prin intermediul unor laboratoare acreditate RENAR;

În perioada 01.04.2019 – 30.06.2019, din activitatea Subansamble Auto SA S.A. Pitesti, nu au rezultat consecințe negative asupra mediului.

Top